drim1
novamakedonija
todor-mitrov-logo
ПРВЕНСТВА НА МАКЕДОНИЈА за млади за 2016 година Печати
shfm
Првенствата на Македонија за млади ќе се одржат во Струга, од 16-21 јуни 2016 година, во
хотел „Дрим“, во организација на Шаховската федерација на Македонија и Шаховскиот сојуз
на Град Скопје, како технички организатор.

Повеќе во Расписот.